Korta distanskurser 

I dessa tider där kanske personal måste stanna hemma helt eller delvis på grund av virus och smittorisker, vill vi ge Er möjligheten att ge personalen fortbildning på distans till subventionerade priser

Många företag, och inte minst inom förpackningsrelaterad branch har ett uppdämt behov av fortbildning av personal i företaget/företagen för att stärka sin egen marknadsposition.
Vi på FÖRPACKNINGSTEKNIK har därför i dessa tider tagit fram några korta distansutbildningar som dessutom är subventionerade. Nedan ser Ni de fem första utbildningsblocken som finns att lägga förfrågan om.
Fler distanskurser är också planerade att komma längre fram.
De som är snart klara att delta i är: Förpackningsmaterial - Grund, Underhåll, Plast, Fibrer och Färgstyrning. Kurstarter kommer att bli vid fyllda kurser.
Bläddra ner på sidan och se lite mer detaljer samt att kunna anmäla intresse!

DISTANSKURS 
- FÖRPACKNINGSMATERIAL GRUND

Vad får du?
I kursen ingår; Kursdokumentation, interaktiva powerpoints, kunskaptester för egen kontroll av kunskap, bildexempel och filmklipp samt en slutexamination och kursdiplom.
Studera in din egen takt. Lektionerna/modulerna finns tillgängliga på nätet så att du kan ta del av momenten när det passar dig bäst.

I kursen ingår föjande delar/moduler:

• Kursmaterial/lärobok
• Grundläggande krav på förpackningar
• Översikt förpackningsmaterial,trä, papper, kartong, glas, metall, plast
       •Kunskapskontroll: Krav och förpackningsmaterial
• Grundläggande framställning och tillverkning av glas och metall
       •Kunskapskontroll: Glas och metall
• Grundläggande framställning och tillverkning av papper och kartong
• Kunskapskontroll: trä, papper och kartong
• Grundläggande framställning och tillverkning av plast
• Kunskapskontroll av plast
• Miljö och krav från samhälle, kundanpassade förpackningar
• Sammanfattning Förpackningsmaterial - grund
• Kursavslut och examinationsinstruktioner
• Slutexamination
• Feedback

^

Normalpris för distanskursen:
3900:-/ kursdeltagare

Subventionerat pris:

2900:-

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

DISTANSKURS 
- UNDERHÅLL

Vad får du?
I kursen ingår; Kursdokumentation, interaktiva powerpoints, kunskaptester för egen kontroll av kunskap, bildexempel och filmklipp samt en slutexamination och kursdiplom.
Studera in din egen takt. Lektionerna/modulerna finns tillgängliga på nätet så att du kan ta del av momenten när det passar dig bäst.

I kursen ingår föjande delar/moduler:

• Kursmaterial/lärobok
• Underhåll och tillgänglighetstal (TAK/OEE)
• Underhållsterminologi SS-EN 13306
• Smörjningens betydelse för driftsäkerheten, Friktion
      • Kunskapskontroll: TAK/OEE, termer och smörjning
• Maskinelement och slitagetyper
• Oljor, viskositet och sammansättning
• Rätt fettmängd och smörjintervaller
       • Kunskapskontroll av viskositet, maskinelement, oljor, fetter
• Allmänt om renhet, partiklar, vatten, pH, relativa fuktigheten
• Reningsmetoder, avfuktning, dosering- och filtersystem
• Metoder för förebyggande underhåll, Lean Production och 5S (6S)
       • Kunskapskontroll av reningssytem och lean producktion
• Att utveckla sitt underhåll med avseende på ekonomi, säkerhet och miljö
• Sammanfattning  - Underhåll
• Kursavslut och examinationsinstruktioner
• Slutexamination
• Feedback

^

Normalpris för distanskursen:
3900:-/ kursdeltagare

Subventionerat pris:

2900:-

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

DISTANSKURS 
- FIBRER

Vad får du?
I kursen ingår; Kursdokumentation, interaktiva powerpoints, kunskaptester för egen kontroll av kunskap, bildexempel och filmklipp samt en slutexamination och kursdiplom.
Studera in din egen takt. Lektionerna/modulerna finns tillgängliga på nätet så att du kan ta del av momenten när det passar dig bäst.

I kursen ingår föjande delar/moduler:

• Kursmaterial/lärobok
• Tillverkningsprocesser av papper och kartong, skillnader
• Massatyper, returfibrer, blekning, bestrykning och ytbehandling
      • Kunskapskontroll: Tillverkning och processer
• Fibrer, egenskaper, hållbarhet, yttre och inre påverkan
• Förpackningstyper och olika typer av kartong för olika ändamål
• Grundläggande welltillverkning och egenskaper
       • Kunskapskontroll av olika kartongtyper och welltillverkning
• Tryckning av fiberbaserat material, egenskaper och kemiska processer
• Efterbehandling som stansning, bigning, ytbehandling, friktion
• Vanliga testmetoder och kontroller av kartong och well
• Kunskapskontroll av tryckning, efterbehandling och testmetoder
• Miljö och krav från samhälle, kundanpassade förpackningar
• Sammanfattning Förpackningsmaterial - fibrer
• Kursavslut och examinationsinstruktioner
• Slutexamination
• Feedback

^

Normalpris för distanskursen:
3900:-/ kursdeltagare

Subventionerat pris:

2900:-

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

DISTANSKURS 
- FÄRGSTYRNING

Vad får du?
I kursen ingår; Kursdokumentation, interaktiva powerpoints, kunskaptester för egen kontroll av kunskap, bildexempel och filmklipp samt en slutexamination och kursdiplom.
Studera in din egen takt. Lektionerna/modulerna finns tillgängliga på nätet så att du kan ta del av momenten när det passar dig bäst.

I kursen ingår föjande delar/moduler:

• Kursmaterial/lärobok
• Översikt tryckmetoder
       •Kunskapskontroll: tryckmetoder
• Färgteori, PMS-systemet och 4-färgstryck
       •Kunskapskontroll: Färgteori
• Grundläggande om färgstyrning och 
ICC-profiler
• Pressoptimering
• Tryckoptimering och karaktärisering av trycket
      • Kunskapskontroll: Press- och tryckoptimering
• Färgstyrningssystem - skapandet av 
ICC-profiler, andra färgsystem
• Sammanfattning färgstyrning
• Kursavslut och examinationsinstruktioner
• Slutexamination
• Feedback

^

Normalpris för distanskursen:
3900:-/ kursdeltagare

Subventionerat pris:

2900:-

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.