Välkommen till en framtid inom förpackningsbranschen!

 

Den snabbast växande sektorn inom den grafiska världen.

En 2-årig yrkeshögskoleutbildning / 400p, med en utbildningsplan anpassad för näringslivets behov och med en oslagbar blandning av teoretiska studier och praktik på medverkande företag.


En godkänd genomförd utbildning ger dig en Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen. Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

Läs även mer under fliken ”Förpackningsteknik”

 

 

 

Ansökningar för hösten 2017 är nu öppen.

För dom som känner att detta kan vara den rätta utbildningen, är välkomna att söka inför nästa intag

i september 2017.

Vad blir du?

Olika yrkesroller som Maskinoperatör, Förpackningstekniker, Förpackningsutvecklare, Projektledare, Processoperatör, Processledare, Produktionsberedare, Automationstekniker, Logistiker eller Grafisk produktion inom förpackningsrelaterade företag, eller producerande handel och industri är en del av de arbetsområden som utbildningen kan leda till.

Vårt Branschsamarbete

Vi har ett stort nätverk och bra kontakter inom förpackningsindustrin, bland annat genom PackBridge som är ett internationellt förpacknings- och logistikkluster, ett växande nätverk för förpackningsindustrin och alla dess intressenter – kunder, leverantörer, forskare och innovatörer. Se även deras hemsida: www.packbridge.se